Golden Goodbye

Leipzig, Germany

Golden Goodbye

Leipzig New Town Hall

Leipzig, Germany

Leipzig New Town Hall

Love

Cologne, Germany

Crane Houses

Cologne, Germany

Shine bright

Leipzig, Germany

Shine bright

Rheinauhafen

Cologne, Germany